Plastikinių langų profilių klasės

Kadangi egzistuoja dvejos, tokius pačius lotyniškų raidžių simbolius naudojančius langų klasifikavimo sistemos, kurių viena – oficialusis standartas „EN 12608“ ir autoritetingasis „RAL – GZ“, kita – rekomendacinio pobūdžio „EWERS“ (European Window Energy Rating System), trumpai supažindinsime su kviekviena jų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visuose langų žymėjimuose ar aprašymuose mes nurodome tik lango profilio atitiktį oficialiąjam „EN 12608“ standartui.

Plastikinių profilių klasės pagal „EN 12608“ ir „RAL – GZ 716/1“

Galiojatis standartas

Būtinybė suskirstyti PVC profilius, iš kurių gaminami langai, į klases, iškilo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtaisiais metais, kuomet kai kurie profilių gamintojai nutarė atpiginti savo produkciją. Tokio sprendimo rezultatas buvo nemažas kiekis prastos kokybės profilių, iš kurių pagaminti langai turėjo įvairių trūkumų. Siekiant to išvengti, buvo nustatyti reikalavimai plastikiniams profiliams ir plastikinių profilių gamintojų tiekiama produkcija privalo tenkinti eilę reikalavimų išvaizdai, išmatavimams ir galimoms jų paklaidoms, lygumui, svoriui, savybėms prie nustatytų temperatūrų, atsparumui smūgiams, suvirintoms jungtims ir t. t. Vienas iš daugelio, tiesiog dažnai (ne visuomet pelnytai, nes lango kokybė priklauso nuo daugelio faktorių) akcentuojamas profilio požymis yra sienėlių storis, pagal kurį langų profiliai ir priskiriami tam tikrai klasei:

  • A klasė: išorinės (matomos) profilio sienelės yra mažiausiai 2.8mm storio, vidinės – mažiausiai 2.5mm
  • B klasė: išorinės (matomos) profilio sienelės yra mažiausiai 2.5mm storio, vidinės – mažiausiai 2.0mm
  • C klasė: gamintojas pats deklaruoja gaminamo profilio sienelių storius

Europinė langų energetinio reitingavimo sistema

Rekomendacinio pobūdžio klasifikacija

Sistema, sukurta 2000 – 2003 metais vykdytame projekte, dalyvaujant aštuonioms šalims. Projekto tikslas buvo energetiškai efektyvių langų bendro žymėjimo sukūrimas, kuris padėtų vartotojams, architektams ir statytojams tinkamai pasirinkti. Žymėjimas taip pat turėjo pasitarnauti energetiškai efektyvios statybos vystymui, nes didžiausi šilumos nuostoliai patiriami per langus, kas sąlygoja didesnį energijos poreikį ir CO emisijas. Pastebėta, kad skirtingo klimato šalims reikalinga kiek skirtinga skaičiavimo metodika, taip pat skiriasi naudojamų langų dydžiai, tipai. Vienas bendras dydis, dėl kurio sutarė visi projekto dalyviai ir kuris skaičiuojamas visame pasaulyje vienodai (remiantis ISO 12567-1 standartu) yra šilumos perdavimo koeficientas (U):

  • A klasė: Uw = 0.9 W/m2K
  • B klasė: Uw = 1.0 W/m2K
  • C klasė: Uw = 1.1 W/m2K
  • D klasė: Uw = 1.2 W/m2K
  • E klasė: Uw = 1.3 W/m2K
  • F klasė: Uw = 1.4 W/m2K
  • G klasė: Uw = 1.5 W/m2K